Odsłon : 103592

Oferta przedszkola

Oferta

W roku szkolnym 2019-2020 oferujemy:

1) Przedszkole czynne przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. od 630 do 1600.

2) Trzy posiłki dziennie: smaczne domowe śniadanie, obiad i podwieczorek. Dla smakoszy dokładki bez ograniczeń. Dla dzieci z różnego rodzaju dietami, uczuleniami i alergiami, osobne posiłki wg zaleceń. Nie prowadzimy cateringu. Posiadamy własne zaplecze kuchenne.

Opłaty

  • 5 godzin zajęć dziennie jest bezpłatne, koszt każdej kolejnej godziny zajęć wynosi 1 zł
  • dzienna stawka żywieniowa wynosi 5 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • Bezpłatna edukacja dla dzieci 6 letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne


3) 5 oddziałów przedszkolnych, zapewniających 125 miejsce przedszkolakom w wieku
od 3 (2,5-w szczególnie uzasadnionych przypadkach) do 6 lat. Są to:

Oddziały 8-godzinne ( w tym 5 godz. bezpłatnych) objęte żywieniem. Realizowane w nich są:
zajęcia z wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe oraz religia (wg deklaracji rodziców).

W ramach zajęć z wychowania przedszkolnego realizujemy podstawę programową oraz oferujemy:

  • Puszcza oczkozajęcia „Mały Picasso” rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci w zakresie sztuk plastycznych, uwrażliwiające na odbiór sztuki, wpływające na ekspresję twórczą i samorealizację,

  • Puszcza oczkozajęcia „Poszukiwacz skarbów przyrody” dające możliwość poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwację, eksperyment i odkrywanie, rozbudzające zainteresowania dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,

  • Puszcza oczkozajęcia „Odkrywca krainy słów i dźwięków” rozbudzające muzykalność i wrażliwość na literaturę piękną poprzez pracę w formach muzyczno-teatralnych, rozwijające kreatywność, ekspresję werbalną i niewerbalną dziecka, poprawiające komunikację społeczną oraz wzrost samooceny dziecka,

  • Puszcza oczkozajęcia „Młody olimpijczyk” służące poznaniu przez dzieci różnych dziedzin sportu, nauce zdrowego stylu życia, zapobiegania wadom postawy i stosowania zasady „fair play”, wpływające na pozytywną motywację, wiarę we własne siły jak również możliwość osiągania sukcesów przez dziecko,

  • Puszcza oczkozajęcia „Mały patriota” służące rozwijaniu zainteresowań dzieci naszym miastem i regionem, poznawaniu historii, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i obrzędów ludowych, poznawaniu ciekawych ludzi i ich historii,

jak również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie:

Uśmiechzajęcia rytmiczno–umuzykalniające:
1 x w tygodniu dla dzieci starszych,

1 x w tygodniu dla dzieci młodszych,

Uśmiechzajęcia taneczne:
2 x w tygodniu dla dzieci starszych,
2 x w tygodniu dla dzieci młodszych

Uśmiechzajęcia sportowe:
2 x w tygodniu dla dzieci młodszych,
2 x w tygodniu dla dzieci młodszych,

Uśmiechzajęcia z j. angielskiego:
codziennie dla dzieci młodszych,

codziennie dla dzieci starszych,


Uśmiechkatecheza:
2 x w tygodniu dla dzieci starszych,

4) Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem zawodowym, pracującą
z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola.

5) Bezpłatną opiekę logopedyczną i psychologiczną dla dzieci wszystkich grup wiekowych, oraz konsultacje, warsztaty
i spotkania ze specjalistami dla rodziców.

6) Łagodną adaptację dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

7) Spotkania integracyjne, spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach, kontakt z teatrem, zaj. otwarte, wycieczki, familiady, bale, uroczystości, udział w akcjach charytatywnych itp.

8) Możliwość uczestnictwa i zdobywania nagród w różnego rodzaju konkursach, przeglądach artystycznych, olimpiadach itp.

9) W ramach współpracy z rodzicami proponować będziemy te formy, które wzbogacą wiedzę o dziecku, a tym samym ułatwią jego edukację i wychowanie.

OFERTA

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

Zapraszamy rodziców i dzieci do naszego przedszkola, które mieści się w Przemyślu ul. Barska 10

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.: 6.30 – 16.15

 

Oferujemy:

- 5 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych,

- bezpieczeństwo i partnerskie relacje,

- smaczne i zdrowe 3 posiłki, jak u mamy z uwzględnieniem diety dla dzieci alergicznych,

- ogród wyposażony w ekologiczny sprzęt dla dzieci,

- fachową kadrę pedagogiczną

PRZEDSZKOLA

Zapraszamy rodziców i dzieci do naszego przedszkola, które mieści się w Przemyślu ul. Barska 10

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz.: 6.30 – 16.15

Oferujemy:

- 5 dobrze wyposażonych sal dydaktycznych,

- bezpieczeństwo i partnerskie relacje,

- smaczne i zdrowe 3 posiłki, jak u mamy z uwzględnieniem diety dla dzieci alergicznych,

- ogród wyposażony w ekologiczny sprzęt dla dzieci,

- fachową kadrę pedagogiczną