Odsłon : 83353

Rekrutacja

Termin rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

przeprowadzana zostanie  systemem elektronicznym.


https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/


Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 05.03.2018 r.
do 23.03.2018 r.

od 27.04.2018 r.
do 20.05.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe

(Dz.U.2017, poz.59)

od 05.03.2018 r.
do 30.03.2018 r.

od 27.04.2018 r.
do 25.05. 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2018 r.

15.06.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 20.04.2018 r.
do 26.04 2018 r.

od 15.06.2018 r.
do 21.06.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.04.2018 r.

22.06.2018 r.