Odsłon : 103588

Ogłoszenia

Terminy płatności


Odpłatność za przedszkole za miesiąc maj 2019r. wynosi ....,.....zł


pobierana będzie:

  • poniedziałek  -     .....maja 2019r.

  • poniedziałek  -    ....maja 2019r.
  • piątek            -     ...... maja 2019r.

w godzinach:

  • 7.00 - 8.30
  • 14.00 - 15.30

odpłatność obejmuje:

  • ....,00 zł - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu (realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  nie podlega opłacie.

  • .....,00 zł - wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł).

  • W/w opłata podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

  • zajęcia dodatkowe nie generują opłat.

 

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów płatności.