Odsłon : 76370

Ogłoszenia

Terminy płatności


Odpłatność za przedszkole za miesiąc wrzesień 2018r. wynosi 160,00 zł


pobierana będzie:

 • poniedziałek  -     10 września 2018r.

 • poniedziałek  -     17 września 2018r.
 • piątek            -     21 września 2018r.

w godzinach:

 • 7.00 - 8.30
 • 14.00 - 15.30

odpłatność obejmuje:

 • 60,00 zł - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalona zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Przemyśla Nr 110/2014
  z dnia 26.06. 2014r. 
 • Pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu (realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  nie podlega opłacie.

 • 100,00 zł - wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł).

 • W/w opłata podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 • zajęcia dodatkowe nie generują opłat.

 

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów płatności.