Odsłon : 83358

Organizacja

Dyrektor i kadra

Kadra:

Podstawowa kadra przedszkola to 9 nauczycieli (6 - dyplomowanych, 3 mianowanych, wszyscy posiadają wykształcenie wyższe w zakresie wychowania przedszkolnego)

Grupa I - dzieci 3-letnie

Nauczycielki: Małgorzata Sumiec, Zofia Grabowska,

Grupa II - dzieci 4 - letnie

Nauczycielki: Anna Sura, Zofia Grabowska, Urszula Dzierzgowska - Rudnik

Grupa III - dzieci 5 - letnie

Nauczycielki: Marta Bilig, Teresa Bobko,

Grupa IV - dzieci 5, 6 - letnie

Nauczycielki: Beata Wuzek, Joanna Wiśniowska

Grupa V - dzieci 6 - letnie

Nauczycielki: Dorota Tomaszewska, Teresa Bobko, Urszula Dzierzgowska - Rudnik

Model naszej pracy oparty jest na:

  • profesjonalnej pracy nauczycieli,

  • otwartości na potrzeby dziecka,

  • partnerskiej współpracy z rodzicami.

Organizując codzienną pracę z dziećmi zwracamy uwagę na:

  • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,

  • różnorodną aktywność twórczą,

  • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,

  • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,

  • interesujące zabawy i zajęcia.