Odsłon : 123867

Organizacja

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 3 w Przemyślu

7.00 – 7.30 Zajęcia między oddziałami w grupach łączonych. Schodzenie się dzieci – zabawy swobodne.

7.30 – 8.00 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; gry dydaktyczne, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych z dziećmi.

8.00 - 8.15 Prace porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.15 – 9.00 Śniadanie:

I zmiana grupy V, IV, I
II zmiana grupy II, III.

9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych.

10.00 – 11.15 Zajęcia dydaktyczne, tematyczne, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, pobyt na świeżym powietrzu - zabawy organizowane i swobodne w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.15 – 11.30 Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.30 Obiad:

I zmiana grupy I,II,III
II zmiana grupy IV,V.

12.30 – 13.50 W grupie najmłodszej odpoczynek poobiedni. W pozostałych grupach odpoczynek z użyciem różnych technik relaksacji, kwadrans na bajkę, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy tematyczne, ruchowe ze śpiewem, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

13.50 – 14.00 Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.30 Podwieczorek:

I zmiana grupy I,II,III,
II zmiana grupy IV,V.

14.30 – 15.30 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy w ogródku przedszkolnym, podsumowanie wydarzeń dnia.

15.30 – 16.00 Zajęcia między oddziałami w grupach łączonych. Zabawy swobodne, ruchowe, ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci do domu.