Odsłon : 123885

Organizacja

Zestaw programów i metody pracy

 

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat."

Robert Fulghom


Praca dydaktyczno–wychowawcza prowadzona jest w oparciu o:

Całus Programy wychowania przedszkolnego

 • program autorski przedszkola „Akademia aktywnego przedszkolaka” opracowany w oparciu o nową podstawę programową MEN,

 • program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole" (wydawnictwo WSiP)

Całus Programy wspomagające

 • program adaptacji nowych dzieci do przedszkola (własny),

 • program służący stymulowaniu zdolności twórczych dziecka i wspomaganiu jego rozwoju (własny),
 • program zajęć dodatkowych i międzyoddziałowych - gry i zabawy dydaktyczno-ruchowe "Umiem skakać jak żaba" (własny),

 • program stymulujący sprawność ruchową ”Aktywny przedszkolak to zdrowy przedszkolak” (własny),

 • program edukacyjno–wychowawczy „Świat legend i baśni jako inspiracja twórczości teatralnej w przedszkolu” (własny),

 • program edukacyjno-patriotyczny „Moje miasto – moja mała ojczyzna”(własny),

 • program edukacyjno-plastyczny „Świat barw” (własny).

Całus Programy profilaktyczne

 • program profilaktyczny „Unikanie zagrożeń” (własny),
 • program profilaktyki antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"
 • przedszkolny program profilaktyczny promocji zdrowia "Mój wygląd świadczy o mnie"

Całus Programy zajęć dodatkowych

 • plan katechezy dla 5-latków do programu nauczania religii "Z Jezusem do Boga Ojca" Nr AZ-0-03/2-0,
 • plan katechezy dla 6-latków do programu nauczania religii "Jezus mnie kocha" Nr AZ-0-03/2-0,
 • program autorski do nauki tańca "Wychowanie przez taniec",
 • program zajęć umuzykalniających w przedszkolu,
 • program zajęć sportowych,
 • program nauczania języka angielskiego,

Całus Metody jakie stosujemy w pracy to:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn,
 • metoda I. Majchrzak,
 • metoda Glenna Domana,
 • metoda Orffa i Labana,
 • wspieranie rozwoju umysłowego dzieci wg metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej,
 • elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona,
 • elementy pedagogiki zabawy,
 • elementy dramy,
 • i wiele innych