Odsłon : 123876

Ogłoszenia

Terminy płatności


Odpłatność za przedszkole za wrzesień 2020r. wynosi 176,00 zł
(minus nieobecności z poprzednich miesięcy)

pobierana będzie:

  • poniedziałek  - 7 września 2020r. w godz. 7:00-9:00

  • czwartek  -      10 września 2020r. w godz. 14:00-15:45

  • poniedziałek -  14 września 2020r. w godz. 7:00-9:00

Odpłatność obejmuje:

1. opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu:
- 5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu jest nieodpłatna, każda kolejna godz. kosztuje 1 zł.
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.


Pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu (realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  nie podlega opłacie.

2. opłatę za wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł)
- w/w opłata podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe nie generują opłat.

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów płatności.