Odsłon : 124011

EPUAP I BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Do Przedszkola Nr 3 w Przemyślu można kierować korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130, poz. 1450).

Adres naszej ESP: /pm3/SkrytkaESP na platformie EPUAP


Adres Bip przedszkola: BIP

bip