Odsłon : 123833

EPUAP I BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Do Przedszkola Nr 3 w Przemy?lu mo?na kierowa? korespondencj? w formie elektronicznej za po?rednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta u?ytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezp?atne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Standard bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu opisany jest w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130, poz. 1450).

Adres naszej ESP: /pm3/SkrytkaESP na platformie EPUAP


Adres Bip przedszkola: BIP

bip

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Odsłony
1 1763